endüstriyel otomasyon tamir

Sanfor Otomasyonu


sanfor otomasyonu   sanfor otomasyonu   sanfor otomasyonu   sanfor otomasyonu

Sanforlamanın Tanımı ve Amacı

Sanfor işlemi %100 selüloz ve selüloz esaslı liflerden oluşmuş kumaşlara uygulanan son işlemdir. Sanfor işleminin amacı, kumaşın en-boy stabilizesini sağlamak, tuşe vermek ve buruşuklukları açarak ütülemektir. Ancak günümüzde sanfor makinesi poliester/viskon karışım kumaşlarda farklı görünüm ve tutum kazandırmak amacıyla da kullanılmaktadır. Selüloz lifleri içerisinde özellikle pamuk lifinden mamul kumaşlar sanfor işlemi yapılmadan kullanıldığında çekme ve sarkma diye isimlendirdiğimiz deformasyona uğrar. Pamuklu kumaşlar iplik aşamasındaki büküm verme ve dokuma işlemindeki gerginlikler nedeniyle stabil hâlde olmaz. Sulu ortamlara giren pamuklu kumaşlar su çektiklerinde şişer, lifler hacim kazanır. Dolayısıyla enden ve boydan toplar. Bu şekilde kurutulan kumaşlar enden ve boydan toplamış hâlde kuruduklarında çekme dediğimiz kısalmalar görülür. Kumaşın kullanım sırasında % 0,1-1 oranında çekmesi genel kabul içerisinde iken %1’den fazla çekme istenilmeyen bir durumdur.Ayrıca iplik ve dokuma ile kumaşa yüklenmiş olan gizli gerginlikler nedeniyle sulu ortamda(yıkama maddeleri, sabun vs.) kaygan ve serbest bir yapıya kavuştuklarında kumaşların düzgünlükleri(stabilizesi)bozulur. Kumaştaki iplikler ve iplikleri oluşturan lifler sulu ortamda rahat hareket ederek şekil değişikliğine neden olur. Bu durum kullanımdan önce verdiğimiz şeklin bozulmasına neden olacağından üretimin son aşamasında kumaş formunun sabitlenmesi gerekir.Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldıran işlem sanfor işlemidir.

Sanfor Makinesinin Kısımları

Sanfor makinesi giriş, buharlama, germe, kauçuk blanketli silindir, keçe blanketli silindir ve kurutma bölümlerinden oluşur. Sanfor makinesinde kumaşlara çekmezlik, tutum ve görünüm özellikleri kazandırılır. Tekstil apreciliğinde üç tip sanfor makinesi kullanılmaktadır. Dokunmuş kumaşlara sanfor yapan makineler örme kumaşlarda açık en sanforlama yapan makineler tüp şeklindeki örme kumaşlara sanforlama yapan tüp sanfor makineleri

Giriş Buharlama ve Germe

Makinedeki hazır kılavuza dikilen kumaĢ 20- 40 m/dk hızla makineye girer.Giriş bölümündeki mahlo yardımıyla kumaş atkılarındaki eğrilikler otomatik olarak fark edilir ve silindirlerin sağa sola hareket ettirilmesiyle düzeltilir. Açık en sanfor makinesinde kumaşın enden boyut değişimini kontrol eden gergef bölümü vardır. Gergef bölümünde kumaşın aynı zamanda nemlendirilmesi de sağlanır. Nemlendirme genellikle buhar verilerek yapılır. Bazı tip makinelerde hafif su püskürtülerek de yapılabilir. Bu bölümde nemlendirilmiş olan kumaş iğneli veya mandallı gergeften geçerken kumaşın enden boyutları düzenlenir. Yapılan sanforun özelliklerine göre besleme ayarlanarak kumaş enden toplatılır. Gergi eni genellikle kumaş giriş eni ile aynı tutulur, toplatma boydan germe veya besleme yolu ile sağlanır. Kumaşın egalizesi gerçekleştirilir. Bu bölümden geçen kumaş kauçuk blanketli silindire geçer.Kauçuk Blanketli Silindir

Bu kısımda silindirin dönüĢ hızı ayarlanarak kumaşın çözgü yönünde gerilmesi, atkı yönündeki toplamanın artması sağlanır. Kumaşı boyundan uzattığımızda (gerdiğimizde)doğal olarak eni daralacak ve enden toplanacaktır. Burada yüzeyi 130- 140 °C arasında ısıtılmış çelik silindir kalın kauçuk blanketle beraber döner. Kumaş silindir ile blanketin arasından geçerken çözgü yönünde çekmesi sağlanır. Kumaş bu kısımda nemlidir, Buharlama ünitesi Gergef iğneleri 8 blanketten çıktığında da nemli olarak çıkması gerekir. Makinenin çalıĢması sırasında blanket su ile soğutularak çatlama, sertleşme gibi zararlardan korunur.Blanket periyodik aralıklarla temizlenir ve zımparalanarak yüzeyin düzgün çalışması sağlanır.